Pasūtīt un saņemt Dravnieka biškopības produktus ir ērti, vienkārši un ātri.
1. Pasūti preci (ar piegādi uz izvēlēto pakomātu vai adresē, minimālā pasūtījuma vērtība ir Eur 15.00)
2. Saņem apstiprinājumu savā e-pastā, ka pasūtījumu esam saņēmuši
3. Mēs Jums nosūtīsim Priekšapmaksas rēķinu vai arī sazināsimies pa norādīto tālruņa numuru vai e-pastu, ja būs nepieciešami precizējumi.
4. Apmaksā Rēķinu
5. Izsūtam preci. Paciņas izsekošanas numuru standartā neziņojam, bet vajadzīgas gadījumā nosūtam uz pieprasījumu.
6. Dodies pakaļ pakai uz norādīto kurjerpasta pakomātu vai gaidi kurjera zvanu, ja pasūtīta piegāde adresē.


DISTANCES LĪGUMS

Tā kā “SIA Itaka Stendes” piedāvātās preces pārdošana notiek ar internetā izvietota piedāvājuma starpniecību, saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) 10. pantu, šādā gadījumā, pircējam veicot pasūtījumu, starp Pircēju un Pārdevēju tiek slēgts Distances līgums.

1. Līgums uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs veicis pasūtījumu un atbilstoši šiem Noteikumiem ir veicis samaksu par Preci;

2. Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šo Līgumu un tajā ietvertajiem noteikumiem, viņam tie ir zināmi, viņš tos saprot un pilnībā tiem piekrīt. Pircējs apņemas ar Līguma noteikumiem iepazīties katrā iepirkšanās reizē. Pircējs nav tiesīgs pasūtīt preces Internetveikalā, ja nav iepazinies ar Līguma noteikumiem vai tiem nepiekrīt.

3. Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma ierobežot Pircēja izmantojamos Internetveikala pakalpojumus, ja Pārdevējs uzskata, ka Pircējs, izmantojot Internetveikalu, var pārkāpt vai pārkāpj Līguma noteikumus, mēģina kaitēt Pārdevējam, Internetveikala darbībai vai drošībai, vai trešajām personām;

4. Internetveikalā visas preču cenas ir norādītas, ieskaitot Pievienotās vērtības nodokli 21%. Preču piegādes pakalpojuma izmaksas nav iekļautas norādītajā preces cenā, ja vien tas nav norādīts citādi.

5. Sniedzot informāciju par sevi, Pircējs dod tiesības Pārdevējam kā personas datu pārzinim atlasīt, uzkrāt, sistematizēt un izmantot visu to informāciju un datus, kurus Pircējs tieši vai netieši sniedzis, izmantojot Internetveikala pakalpojumus.

6. Pircēja sniegtos personas datus izmantos tikai Pārdevējs un tā partneri, ar kuriem Pārdevējs sadarbojas, veicot internetveikala administrēšanu, preču piegādi un citus ar Pircēja pasūtījuma izpildi saistītus pakalpojumus. Pārdevējs apliecina, ka neatklās Pircēja personas datus citām trešajām personām, izņemot Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktos gadījumos.

7. Par pasūtīto preci un izvēlēto piegādes pakalpojumu var norēķināties izmantojot bankas pārskaitījumu, pēc priekšapmaksas rēķina saņemšanas

8. Pasūtot preci piedāvājam izvēlēties saņemt preci Latvijas Pasta punktos- pakomātos vai pasta nodaļās, Omniva pakomātos vai adresē ar Itella kurjeru. Šajos gadījumos pasūtījuma summai jābūt vismaz 15.00 eiro.  Biškopības inventārs (stropi, rāmīši u.c.) tiek piegādāts tikai pēc piegādes veida un izmaksu saskaņošanas.

9. Pēc preču saņemšanas Pircējs pārbauda piegādāto Preču atbilstību pasūtītajām Precēm un pasūtītajam daudzumam. Ja Pircējs konstatē, ka sūtījumā nav atbilstošs preču daudzums vai piegādātas pasūtījumam neatbilstošas preces, Pircējam nekavējoties, ne vēlāk kā Preču saņemšanas dienā par to ir jāinformē Pārdevējs, un jāapraksta konstatētā neatbilstība e-pasta vēstulē, kuru jānosūta uz [email protected]. Pretējā gadījumā ir uzskatāms, ka piegādātas pasūtījumam atbilstošas preces, pasūtījumam atbilstošā daudzumā. Pārdevējs pārbauda paziņojumā norādītos apstākļus 10 (desmit) dienu laikā no brīža, kad ir saņemts paziņojums, un sazinās ar Pircēju, lai rastu situācijas risinājumu.

10. Pircējam ir pienākums saņemt paku Latvijas Pasta punktā vai Omniva pakomātā ne vēlāk kā 7 dienas pēc īsziņas saņemšanas, ka paka piegādāta Latvijas pasta punktā vai Omniva pakomātā.

11. Ja Pircējs nav nodrošinājis 10. punkta izpildi, Pārdevējs neatbild ne par kādiem Pircēja zaudējumiem, savukārt Pircējs sedz Pārdevējam ar preču piegādi vai atgriešanu radušās izmaksas un zaudējumus. Pārdevējs ir tiesīgs izdevumu un zaudējumu atlīdzību ieturēt no Pircēja iemaksātās summas, ja Pircējs nav pieņēmis preci vai no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ Pircējam tā nav izsniegta un tā tikusi atgriezta Pārdevējam.

12. Ja pārdomājāt un nolēmāt atteikties no pirkuma, Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likums (PTAL) un reglamentējošie Ministru Kabineta Noteikumi Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu" (MK Noteikumi Nr. 255) nosaka, ka pircējam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atdot interneta veikalā iegādāto preci atpakaļ pārdevējam. PTAL 12. panta 6. daļa nosaka, ka atsakoties no pirkuma Distances līguma gadījumā "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Iesakām saglabāt preces oriģinālo iepakojumu, lai realizējot atteikuma tiesības saskaņā ar Distances līguma noteikumiem, prece netiktu ārēji mehāniski bojāta.  Saglabā tiesības ieturēt kompensācijas maksu vai atteikties pieņemt preci, kura ir bojāta, nav pilnā komplektācijā vai tā citādi zaudējusi savu sākotnējo izskatu. Lai vienotos par preces atdošanu atpakaļ, lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu: [email protected] vai pa tālruni: +371 28630031, norādot pasūtījuma numuru un datumu.

13. Preču cenu, ko Pircējs, izmantojot atteikuma tiesības, ir atgriezis atpakaļ Pārdevējam šajā Līgumā noteiktā kārtībā, Pārdevējs atgriež Pircējam, trīsdesmit dienu laikā pēc preces pieņemšanas.

14. Ja Pircējs atgriež preces Pārdevējam, izmantojot atteikuma tiesības, piegādes maksa Pircējam netiek atmaksāta.

15. Preču atgriešanas izdevumus, izņemot ja tiek atgrieztas Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces, sedz Pircējs;

16. Par preces kvalitāti saņemtās pretenzijas tiks risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) normām, atbilstoši reglamentējošajiem Ministru kabineta noteikumiem nr.631. „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” prasībām (MK Noteikumi Nr.631)

Atgādinām, ka PTAL normas neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskas personas.

17. Pārdevējs var brīvi rīkot dažādas mārketinga aktivitātes, t.sk. lojalitātes programmas.

18. Veicot pirkumus interneta veikalā Dravnieks, Jūs automātiski piesakieties jaunumu saņemšanai uz Jūsu e-pastu.

19. Ja Jūs vēlaties atteikties no jaunumu saņemšanas e-pastā, sūtiet mums ziņu uz [email protected]

PRIVĀTUMA POLITIKA

1. Personas datu apstrādes Pārzinis: SIA Itaka Stendes (turpmāk tekstā – Itaka Stendes), registrācijas numurs 41203023064, juridiskā adrese: “Stendi”, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615, mājaslapas adrese: www.dravnieks.lv

 2. Privātuma politika sniedz informāciju par to, kā Itaka Stendes vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā Klienta personas datus, tādējādi nodrošinot, ka Klienta personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Klientam pārredzamā veidā.Aktuālā privātuma politikas versija tiek publicēta Baltic Data mājas lapā www.dravnieks.lv, sadaļā Noteikumi.

 3. Piemērojamie tiesību akti: Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis).

 4. Itaka Stendes ir tiesīga apstrādāt šādus personu datus:

a. Vārds, uzvārds, personas kods, piegādes adrese, deklarētās dzīvesvietas adrese, telefona numurs un e-pasta adrese;

b. Personu apliecinošo dokumentu dati (dokumenta numurs, izdošanas datums un vieta, utt.);

c. Komunikācijas dati – e-pasts, vēstule vai cita informācija, kas saistīta ar Klienta komunikāciju ar Itaka Stendes

d. Klienta IP adreses informācija.

 5. Klienta personas datu apstrādes pamats:

a. Klienta piekrišana – Klients, kā personas datu subjekts, pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem.

b. Klientu pasūtījumu izpilde un darījuma noformēšana – lai Itaka Stendes varētu izpildīt klienta pasūtījumu, tai jāapkopo un jāapstrādā noteikti personas dati, kas tiek savākti pasūtījuma sagatavošanas laikā vai pirms tās.

c. Itaka Stendes leģitīmas intereses – Itaka Stendes ir tiesības apstrādāt Klienta personas datus tādā apjomā, kādā tas ir objektīvi nepieciešams 6.e.-6.f.punktos norādīto darbību veikšanai.

 6. Itaka Stendes apstrādā Klienta personas datus šādā nolūkā:

a. Piedāvājumu sagatavošanai;

b. Pārdošanas darījumu noformēšanai;

c. Piegādes nodrošināšanai;

d. Klientu informēšanai par jaunumiem un aktuālajiem piedāvājumiem;

e. Klienta sūdzību izskatīšanai saistībā ar pārdotajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem;

f. Biznesa plānošanai un analītikai;

7. Itaka Stendes iegūst Klienta personas datus, kad Klients:

a. Iegādājas produktus interneta veikalā, veicot Klienta identifikāciju;

b. Pierakstās jaunumu saņemšanai no Itaka Stendes;

c. Jautā produktu vai pakalpojumu piedāvājumu vai sazinās ar Itaka Stendes saistībā ar sūdzību vai informācijas pieprasīšanu, identificējot Klientu;

d. Piedalās konkursos, loterijās vai aptaujās;

8. Klienta personas datu nodošana trešajām pusēm

a. Preču piegādei – vārds, uzvārds, e-pasts, telefona nr., piegādes adrese.

b. Itaka Stendes ir pienākums sniegt informāciju par personas datiem tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem vai attiecīgās iestādes informācijas pieprasījuma.

c. Itaka Stendes izsniegs Klienta personas datus tikai nepieciešamā un pietiekamā apjomā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un konkrētās situācijas objektīviem apstākļiem.

 9. Personas datu glabāšanas ilgums

Itaka Stendes glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

a. kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

b. kamēr Itaka Stendes pastāv juridisks pienākums datus glabāt saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

c. kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Itaka Stendes var realizēt savas leģitīmās intereses.

 10. Datu drošība un datu labošana

a. Visi klientu personas dati, kas kļuvuši zināmi Itaka Stendes, ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju.

b. Klientam ir tiesības pamatoti pieprasīt, lai viņa personas dati tiktu papildināti, laboti, kā arī lai personas datu apstrāde tiktu izbeigta vai dati tiktu dzēsti, ja tie ir novecojuši, nepilnīgi vai vairs neatbilst sākotnēji minētajam datu apstrādes nolūkam.

c. Klientam ir tiesības atteikties no jebkādu jaunumu saņemšanas, atrakstoties no jaunumu saņemšanas, nosūtot informāciju uz epastu: [email protected];

d. Itaka Stendes neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/ vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no Itaka Stendes, piemēram, Klienta vainas un/ vai nolaidības dēļ.Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.